Vaaliteemat

Kuntavaaleissa minulle tärkeitä keskustelunaiheita ovat ympäristökysymykset, nuorten tilanne sekä kulttuuripolitiikka. Lue alta lisää ajatuksistani näihin teemoihin liittyen.

1. YMPÄRISTÖ

Minulle on tärkeää, että Outokummussa tehdään sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää politiikkaa. Haluan tuoda kuntapäätöksentekoon talouskasvukeskustelun rinnalle keskustelun maapallon kantokyvystä. Outokumpu on sitoutunut Hiilineutraali kunta -hankkeeseen, mutta edellisen valtuustokauden konsernistrategiassa ilmastonmuutosta tai ympäristönsuojelua ei edes sivuta. Tämän haluan muuttaa. 

2. NUORET

Koronakriisin vaikutus nuoriin huolestuttaa minua. Mielestäni nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin, harrastusmahdollisuuksiin ja nuorisotyöhön kannattaa panostaa tulevalla valtuustokaudella. Syrjäytymisen ennaltaehkäisy ja hoito on ensisijaista, jotta ongelmat eivät kärjisty entisestään. Nuorisosta huolehtiminen on kuitenkin tärkeää myös silloin, kun ongelmia ei ole – on kunnan etu, jos nuori kokee asuinpaikkansa mukavaksi ja saa sieltä tukea eri elämän osa-alueisiin. Nämä nuoret voivat olla tulevaisuuden paluumuuttajia, ja siksi heidät tulee muistaa päätöksenteossa myös ennen työikäistymistä.

3. KULTTUURI

Osa Outokummun vetovoimaa omalla kohdallani muuttoa harkitessa oli paikallinen itse tekemisen ja kokeilemisen kulttuuri. Tanssin koulutuksessa opiskellessani opin nopeasti, että täällä saa ja pitää luoda tekemistä ja kulttuurielämää itse – mikään ei tullut ns. annettuna. Mielestäni kunnan tehtävä on tukea paikallisen, omaehtoisen kulttuurin kehittymistä taloudellisesti ja tarjoamalla myös muita resursseja kulttuuriharrastajille ja -ammattilaisille; edullisia tai maksuttomia harjoitus- ja työskentelytiloja, markkinointitukea, verkostoja. Paikallisten (kulttuuri)yhdistysten roolia Outokummun kulttuurielämän rikastamisessa voidaan kasvattaa. Olen sitä mieltä, että DIY-kulttuurissa itää elinvoiman siemen!