kanditutkielma luettavissa!

Tein journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelmaan kandidaatin opinnäytteeni tapaustutkimuksena Baltic Circle -festivaalin visuaalisen viestinnän suunnittelua koskien. Haastattelin tutkimusta varten viittä visuaalisen viestinnän suunnittelijaa, ja analysoin vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä, jotka tukivat suunnittelijoiden luovuutta projektissa.

Jos olet kiinnostunut, käy toki lukemassa täältä, mitä sain aikaan! Olen itse tosi ylpeä työstä, ja sain siitä erinomaisen arvion myös työn tarkastajalta.

T. Alli