kuntien tulee tehdä vain ilmastokestäviä päätöksiä

Ekososiaalisesti kestävän yhteiskunnan rakentaminen edellyttää kaikkien yhteiskuntasektorien sitoutumista toimiin. Monessa kunnassa toimiin on onneksi jo ryhdytty. Myös Outokumpu on sitoutunut hiilineutraali kunta -verkostoon ja kuluvalla valtuustokaudella on mm. edistetty ekologista liikkumista ja alettu selvittää aurinkopaneelien hyödyntämistä julkisissa rakennuksissa.

Vielä on kuitenkin paljon tehtävää. Kuten Vasemmistonuorten kannanotossa todetaan, ilmastokestävän yhteiskunnan rakentamisessa on kyse systeemitason muutoksesta, jossa luonnon reunaehdot asetetaan politiikan keskiöön.

Vasemmistonuorten mukana vaadin, että suomalaisten kuntien tulee tehdä pelkästään ilmastokestäviä päätöksiä. Miten?

Ilmastovaikutusten arviointi
Vahvistetaan ilmastovaikutusten arviointia osana päätöksentekoa. Käytetään kuntien julkisia hankintoja voimallisesti strategisena työkaluna ekologiselle rakenneuudistukselle.

Elinkeinot ja työpaikat
Otetaan ekologisuus elinkeino- ja omistajaohjauksen keskiöön. Luodaan ympäristölle ystävällisiä työpaikkoja, tuetaan ja kehitetään ekologista yrittämistä, kiertotaloutta sekä yhteiskäyttökulttuuriin kannustavia yrityksiä ja yhdistyksiä. Työllisyyttä edistävät toimet ja ilmastoteot on mahdollista ja järkevää yhdistää.

Ekologinen liikkuminen
Ympäristön kannalta kestävän liikkumisen tulee tulevaisuuden kunnissa olla itsestäänselvyys. Turvalliset ja esteettömät kevyen liikenteen väylät kannustavat liikkumaan pyörällä tai jalan – ja polkuautolla tai potkukelkalla, kuten Outokummussa on tapana. Unelmieni Outokummusta pääsee myös helposti ja kätevästi julkisilla niin Kolille vaeltamaan, Helsinkiin työkeikalle kuin Viinijärvelle kirpputoriretkellekin.

Vasemmistonuorten kannanottoa lainaten:
”Hyvinvointivaltio ei aikanaan rakentunut itsestään. Hiilinegatiivisten kuntien rakentaminen vaatii saman kokoluokan ponnistuksia, määrätietoisuutta ja keskittymistä oikeisiin asioihin. Tosiasiat tulee tunnustaa: nykyinen talousjärjestelmämme ei ole kestävä.”

Kunnissa päättäjät voivat toimia aktiivisesti ja oma-aloitteisesti rakenteellisten muutosten edistämiseksi. Vaaditaan siis muutosta, ja tehdään se 🌱