onnelliset ihmiset tekevät viihtyisän kunnan

Kirjoitin Outokummun seutuun (20.5.2021) pohdintaa siitä, kuinka työnohjausmaailmasta tuttu käsitys psykologisista perustarpeista eli autonomian, kyvykkyyden ja yhteisöllisyyden kokemisesta voisi antaa myös kaupungin kehittämiseen hyvän näkökulman. Kirjoitan mielipidekirjoituksessa, että kaltaiselleni ihmisille Outokumpu on ollut paikkakunta, jossa psykologisiin perustarpeisiin on ollut helppo vastata – olen löytänyt oman paikkani täällä luontevasti. Mutta kaikille näin ei ole, ja siksi tarvitaan vasemmistolaista politiikkaa, joka toimii sen eteen, että hyvä elämä on mahdollista jokaiselle. Miten esimerkiksi?

➡️ Lähdetään kaupunkina reippaasti mukaan yksinäisyyttä, syrjäytymistä ja mielenterveyden haasteita ennaltaehkäiseviin hankkeisiin ja aloitteisiin. Kuntarajoja ylittävät hankkeet ovat hyvä keino yhdistää voimia monelle kunnalle yhteisten haasteiden äärellä, jakaa asiantuntemusta ja ottaa käyttöön hyviä käytäntöjä. Hankkeiden kautta on myös mahdollista kokeilla uusia matalan kynnyksen tuen ja avun muotoja, joiden toteuttaminen alusta alkaen yksin voisi olla hankalaa.

➡️ Tuetaan seuroja ja yhdistyksiä taloudellisesti ja tiedotuksessa enemmän, jotta kaikille avointa toimintaa on mahdollista järjestää, ja jotta toiminta löytää kävijöitä myös jo valmiiksi aktiivisen outokumpulaisjoukon ulkopuolelta. Esimerkiksi painamalla lehtinen, joka julkaistaan puolivuosittain seutuopiston kurssiesitteen välissä, josta käy ilmi kunkin paikallisen aktiivisen yhdistyksen tai seuran ajankohtainen toiminta ja miten siihen pääsee liittymään mukaan – samaan tyyliin kuten yrityksiä esiteltiin Paikallista osaamista -lehtisessä tässä hiljattain.

➡️ Nähdään jokaisen outokumpulaisen hyvä elämä tavoitteena myös muuten kuin vain hyvinvointipalveluiden näkökulmasta. Outokummun hyvinvointipalvelujen visio on, että jokainen outokumpulainen elää hyvää elämää. Sitä kohti siis mennään, kun täällä keskustellaan hyvinvointipalveluiden (varhaiskasvatus & koulut, kulttuuri, liikunta, nuorisotyö) resursseista ja onnistumisesta – hyvä! Ajatusta voidaan kuitenkin laajentaa koskemaan myös kaikkea muuta: kaupunkirakennesuunnittelua, omistajapolitiikkaa, hallintoakin.

Kaupungin imagoa voi kiillottaa tai markkinoida hienoin sanoin ”maailmalle”, mutta lopputulos on tyhjä, jos täällä asuvien ihmisten kokemus elämästä on toinen. Siksi kaupungin täytyy pitää kaikki mukana ja huolehtia siitä, että jokaisen täällä asuvan on mahdollista kokea voivansa vaikuttaa omaan elämäänsä, saavansa onnistumisen kokemuksia arjessaan ja kuuluvansa johonkin yhteisöön.