TRE®

Vapauta stressiä, jännitystä ja elimistöön varastoitunutta traumaa ohjatusti tärisemällä.

TRE® (Tension, Stress and Trauma Releasing Exercises) on yksinkertainen itsehoitomenetelmä, jossa muutaman lämmittävän liikkeen avulla käynnistetään elimistön jännitystä vapauttava hermostoperäinen tärinämekanismi. TRE-stressinpurkuliikkeistä ovat hyötyneet monet elämäntilanteessaan ja työssään stressaantuneet ja traumatisoituneet ihmiset, ja myös mm. urheilijat. Menetelmä sopii hyvin omatoimisen kehonhuollon ja rentoutumisen välineeksi sekä tukemaan palautumista kuormituksesta.

Tutustu TRE-menetelmään mun kanssa tänä syksynä Joensuussa, Ylämyllyllä, Riihimäellä tai pääkaupunkiseudulla!

Ohjaan Joensuun seudun kansalaisopistossa kaksi tiiviskurssia ja tarjoan mahdollisuuden myös yksityis- tai pienryhmäohjauksiin Riihimäellä tai pääkaupunkiseudulla.

Joensuu, opistotalo
la 11.11. klo 10–15
25€
Enää muutama paikka jäljellä!
Ilmoittaudu: https://uusi.opistopalvelut.fi/joensuu/fi/course/20362

Ylämylly, Paloaukean koulu
la 9.12. klo 10–15
25€
Hyvin tilaa!
Ilmoittaudu: https://uusi.opistopalvelut.fi/joensuu/fi/course/20363

Yksityisohjaukset ja pienryhmäohjaukset (90 min)
Harjoittele TRE:tä ohjatusti kotonasi tai muussa sovitussa paikassa. Yksityisohjauksessa voidaan opetella menetelmän perusteet ajan kanssa tai jos menetelmä on jo tuttu, asetetaan harjoitukselle tavoite aiemmasta harjoittelusta ja tästä hetkestä käsin. Hinta 50€.

Olen sertifioitu TRE-ohjaaja, viestinnän ammattilainen ja tanssija. Ohjaamani TRE-kurssit tähtäävät menetelmän oppimiseen, ja kurssit eivät ole hoitoryhmiä koska en ole terapeutti tai hoitaja. TRE (Tension, Stress and Trauma Releasing Exercises) on yksinkertainen menetelmä, jossa muutaman lonkankoukistajaa ja kehon syvää etulinjan aktivoivan liikkeen avulla houkutellaan esiin elimistön luontainen hermostoperäinen tärinämekanismi. Tärinän/vapinan/tutinan avulla on mahdollista purkaa elimistöön kertynyttä jännitystä ja löytää lisää rentoutta ja vapauden tunnetta elämään.

Ohjaajasta

Valmistuin huhtikuussa 2022 sertifioiduksi TRE®-ohjaajaksi. Aiemmin olen opiskellut tanssijaksi Riveria Outokummun tanssin koulutuksessa (v.2014–2017), ja opiskellut vuorovaikutusta ja viestintää Tampereen ja Itä-Suomen yliopistossa tanssiopintojeni jälkeen. TRE®-ohjaajakoulutuksen kävin vuosina 2021–2022 Joensuussa (kouluttajana Kirsi Törmi).

TRE®-ohjaajana tehtäväni on opettaa osallistuja menetelmän käyttöön sekä taata TRE-prosessin turvallisuus muun muassa itsesäätelyn keinoja vahvistamalla.

TRE® on menetelmä, jossa on tärkeää läpi harjoituksen tuntea olonsa mukavaksi ja turvalliseksi. Parhaimmillaan TRE®-harjoittelu voimistaa niitä keinoja, joilla omaa turvallisuuden tunnetta voi vahvistaa myös harjoituksen ulkopuolella.

Minulle TRE-harjoittelu on vahvistanut fyysistä vapauden ja rentouden kokemusta sekä toiminut apuna hermoston ylivireydestä johtuvien haasteiden tasapainottamisessa. Rentouden ja turvallisuuden tuntemusten lisäännyttyä olen kokenut harjoittelulla olleen positiivisia vaikutuksia myös siihen, miten luottavaisesti ja avoimesti kykenen olemaan kontaktissa muihin ihmisiin ja omiin tunteisiini. Omien itsesäätelytaitojen harjoitteleminen menetelmän kehyksessä on ollut minulle avuksi myös mielenterveyden ja yleisen henkisen tasapainon vahvistamisessa.

Mitä kurssilla tehdään?

Kukin ohjaamani TRE-kurssikerta rakentuu samalla tavalla. Ensin tehdään itsesäätelyä tukevia harjoituksia. Seuraavaksi tehdään lämmittävät alkuliikkeet, ja kokeillaan, miltä tärinä omassa kehossa tuntuu. Lopuksi levähdetään loppurentoutukseen. Kurssikerran päätteeksi jokainen saa halutessaan jakaa kokemuksiaan ja havaintojaan harjoituksesta.

TRE-harjoittelun ennakkovaatimuksena vakaa fyysinen ja psyykkinen terveydentila, joka sallii TRE-stressinpurkuliikkeiden tekemisen, kevyehkön liikunnan harrastamisen ja ryhmämuotoisen harjoittelun. TRE® ei sovellu välittömästi leikkausten tai vakavien sairauksien, esim. sydäninfarktin tai syöpäleikkauksen/-diagnoosin jälkeen, epilepsiaa sairastaville, vakavista mielenterveyden haasteista kuten psykooseista tai skitsofreniasta akuutisti kärsiville. TRE-harjoittelun aloittamista ensi kertaa ei suositella, jos on raskaana. Jos olet epävarma omasta tilanteestasi, keskustele lääkärisi tai hoitavan tahon kanssa ennen aloittamista. Epäselvissä tapauksissa ota rohkeasti yhteyttä (:

Alli Mattila
allimadelaine@gmail.com